Hjerteligt velkommen i vort nye hovedkontor i Bochum!
Power CUTTER 200 - Den alsidigt anvendelige fræserobot, som er langt forud for sin tid.
Lager- og produktionsområde med enorm kapacitet.
Eksplosiv vækst med eksponentiel national og international udvikling.
Individuel udvikling af køretøjer efter kundernes ønsker og på grundlag af komponenter af høj kvalitet.
Hovedkontor med enormt potentiale, .fremragende leveringsevne.
Power CUTTER 150 Det økonomiske alternativ.

Databeskyttelseserklæring

1. Databeskyttelse ved et enkelt blik

Generelle henvisninger

De følgende henvisninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personfølsomme oplysninger, når du besøger vores website. Personfølsomme oplysninger er alle data, som du kan identificeres personligt med. Du finder udførlige informationer om databeskyttelse i vores anførte databeskyttelseserklæring under denne tekst.

Dataregistrering på vores website

Hvem er ansvarlig for dataregistreringen på dette website?

Databehandlingen på dette website sker via den ansvarlige for websitet. Du finder dennes kontaktoplysninger i kolofonen til dette website.

Hvordan registrerer vi dine data?

Dine data bliver for det første indsamlet ved at du meddeler os dem. Herved kan det f.eks. dreje sig om data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer ved et besøg på websitet. Det er frem for alt tekniske date (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller klokkeslæt for hentning af siden). Registreringen af disse data finder automatisk sted, så snart du får adgang til vores website.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af disse data bliver indsamlet for at kunne garantere en fejlfri præsentation af websitet. Andre data kan anvendes til analyse af din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til at modtage gratis oplysninger om oprindelse, modtagere af og formål med dine gemte personfølsomme oplysninger. Du har desuden ret til at forlange korrektion, spærring eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid henvende dig til os vedrørende dette samt yderligere spørgsmål om databeskyttelse på adressen, der er angivet i kolofonen. Desuden har du ret til at klage til de ansvarlige tilsynsmyndigheder.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere

Ved et besøg på vores website kan din surfing-adfærd blive evalueret statistik. Dette sker frem for alt med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfing-adfærd sker som regel anonymt; surfing-adfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at anvende bestemte værktøjer. Du finder detaljerede informationer om dette i den efterfølgende databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om mulighederne for indsigelse i denne databeskyttelseserklæring.

2. Generelle henvisninger og påkrævet information

Databeskyttelse

De ansvarlige for disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personfølsomme oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovfæstede forskrifter for databeskyttelse samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du benytter dette website, indsamles forskellige personfølsomme oplysninger. Personfølsomme oplysninger er data, som du kan identificeres personligt med. Den foreliggende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi henviser til at dataoverførslen på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan være præget af sikkerhedshuller. En uafbrudt beskyttelse af disse data mod adgang fra tredjepart er ikke mulig.

Henvisning til det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandlingen på dette website er:

I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH
Dipl.-Ing. Jörg Vogt; Dipl.-Ing. Markus Dinklage
Rombacher Hütte 19
44795 Bochum
Tyskland

Telefon: +49 234 57988-0
E-mail: info@ist-web.com

Det ansvarlige organ er en naturlig eller juridisk person, der beslutter sig alene eller sammen med andre om formålet med og midler til behandling af personfølsomme oplysninger (f.eks, navn, e-mailadresser, ell. lign.).

Fortrydelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid fortryde et allerede afgivet samtykke. Til dette formål vil en formløs meddelelse pr. e-mail til os være tilstrækkelig. Retmæssigheden af den databehandling, der har fundet sted indtil fortrydelsen, forbliver uberørt af denne.

Ret til at klage til de ansvarlige tilsynsmyndigheder

I tilfælde af overtrædelser af databeskyttelsesretten har den berørte ret til at klage til de ansvarlige tilsynsmyndigheder. De ansvarlige tilsynsmyndigheder inden for databeskyttelsesretlige spørgsmål er den på landsplan ansvarlige for databeskyttelse i delstaten, hvor vores virksomhed har sit hovedkvarter. En liste over de ansvarlige for databeskyttelse samt deres kontaktoplysninger findes via det følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret data, som vi behandler automatiseret på baggrund af dit samtykke eller ved opfyldelse af en aftale, til dig eller til en tredjepart i et gængs og maskinlæsbart format. Såfremt du forlanger en direkte overførsel af data til en anden ansvarlig, finder dette kun sted, for så vidt det er teknisk muligt.

SSL- hhv. TLS-kryptering

Denne side bruger en SSL- hhv. TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for en beskyttelse ved overførslen af fortroligt indhold, som for eksempel bestillinger eller forespørgsler, der sendes til os som ansvarlig for siden. Du kan kende en krypteret forbindelse ved at adresselinjen i browseren skifter fra “http://” til “https://” og på låsesymbolet i din browserbjælke.

Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, som du fremsender til os, ikke læses af tredjepart.

Oplysning, spærring, sletning

Du har i forbindelse med de gældende lovfæstede bestemmelser til enhver tid ret til gratis oplysninger om dine gemte, personfølsomme oplysninger, om deres oprindelse og modtagerne af disse samt om formålet med databehandlingen og i givet fald ret til korrektion, spærring eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid henvende dig til os vedrørende personfølsomme oplysninger på adressen, der er angivet i kolofonen.

3. Ansvarligt organ

I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH
Rombacher Hütte 19
44795 Bochum

Telefon: +49 (0) 234 / 57 98 80
E-mail: datenschutzbeauftragter@ist-web.com

4. Dataregistrering på vores website

Cookies

Internetsiderne anvender til dels såkaldte cookies. Cookies anretter ingen skade på din computer og indeholder ingen vira. Cookies bruges til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, der indsættes på din computer og som gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, som vi anvender, er såkaldte "Session-Cookies". De slettes automatisk efter afslutningen af dit besøg. Andre cookies gemmes på din terminal indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved det næste besøg.

Du kan indstille din browser således at du informeres om indsættelsen af cookies og kun tillader cookies i enkelttilfælde, udelukker accepten af cookies i bestemte tilfælde eller generelt samt aktiverer en automatisk sletning af cookies når du lukker browseren. Ved en deaktivering af cookies kan funktionaliteten på dette website være begrænset.

Cookies, der er påkrævet for en gennemførsel af den elektroniske kommunikationsproces eller til præsentation af bestemte funktioner, der er ønsket af dig (f.eks. funktionen med indkøbskurv), gemmes på grundlag af Art. 6 Afsn. 1 pkt. f i GDPR. Den ansvarlige for websitet har en berettiget interesse i lagringen af cookies for en teknisk fejlfri og optimeret præsentation af sine tjenester. For så vidt andre cookies bliver gemt (f.eks. cookies til analyse af din surfing-adfærd), vil disse blive behandlet særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Server-logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-logfiler, som din browser formidler til os automatisk. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Hostnavn på den computer, der skaber adgang
  • Klokkeslæt for serveranmodningen
  • IP-adresse

En sammenførsel af disse data med andre datakilder foretages ikke.

Grundlaget for databehandlingen er Art. 6 Afsn. 1 pkt. f i GDPR, der tillader behandling af data for opfyldelse af en aftale eller foranstaltninger før indgåelse af en aftale.

Kontaktformular

Når du sender forespørgsler til os via en kontaktformular, gemmes dine angivelser fra kontaktformularen hos os inklusive de kontaktoplysninger, du har angivet der, med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af supplerende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, finder dermed udelukkende sted på grundlag af dit samtykke (Art. 6 Afsn. 1 pkt. a i GDPR). Du kan til enhver tid fortryde dit samtykke. Til dette formål vil en formløs meddelelse pr. e-mail til os være tilstrækkelig. Retmæssigheden af de databehandlingsprocesser, der har fundet sted indtil fortrydelsen, forbliver uberørt af denne.

De data, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, fortryder dit samtykke til lagring eller indtil formålet med lagringen af data bortfalder, (f.eks. efter en afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende lovfæstede bestemmelser - i særdeleshed opbevaringsfrister - forbliver uberørt.

5. Analyseværktøjer og annoncering

Google Analytics

Dette website bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics anvender såkaldte "Cookies". Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din anvendelse af websitet. Informationerne om din anvendelse af dette website, der genereres af denne cookies, overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der.

Lagringen af Google Analytics-cookies finder sted på grundlag af Art. 6 Afsn. 1 pkt. f i GDPR. Den ansvarlige for websitet har en berettiget interesse i analysen af brugeradfærden, for både at optimere sit webtilbud og sin annoncering.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på dette website. Derved forkortes din IP-adresse af Google inden for medlemslande i Den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde før fremsendelsen til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. På vegne af den ansvarlige for dette website vil Google benytte disse informationer til at evaluere websitet, til at sammenstille rapporter om websiteaktiviteterne og til at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af websitet og af internettet, til den ansvarlige for websitet. Den formidlede IP-adresse fra din browser i forbindelse med Google Analytics sammenføres ikke med andre data fra Google.

Browser-Plugin

Du kan forhindre lagringen af cookies via en tilsvarende indstilling af din browsersoftware; vi henviser dog til , at du i dette tilfælde i givet fald ikke vil kunne benytte samtlige funktioner på dette website i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre registreringen af de data, der genereres af denne cookie, og af de data, der vedrører din anvendelse af websitet (inkl. din IP-adresse) til Google samt behandlingen af disse data via Google, ved at du downloader og installerer det tilgængelige browser-plugin på det følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Indsigelse mod dataregistrering

Du kan forhindre registrering af dine data via Google Analytics ved at klikke på det følgende link. Der indsættes en Opt-Out-cookie, der forhindrer registreringen af dine data ved fremtidige besøg på dette website: Deaktivering af Google Analytics.

Du finder yderligere informationer om håndteringen af brugerdata ved Google Analytics i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da.

Behandling af ordredata

Vi har indgået en aftale med Google om behandling af ordredata og anvender fuldt ud de strenge forskrifter fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brugen af Google Analytics.

Google AdWords og Google Conversion-Tracking

Dette website anvender Google AdWords. AdWords er et online-annonceringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

I forbindelse med Google AdWords anvender vi det såkaldte Conversion-Tracking. Når du klikker på en indsat annonce fra Google indsættes en cookie til Conversion-Tracking. Ved cookies drejer det sig om små tekstfiler, som internetbrowseren indsætter på brugerens computer. Disse cookies udløber efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation af brugeren. Besøger brugeren bestemte sider på dette website og er denne cookie endnu ikke udløbet, kan Google og vi se, at brugeren har klikket på annoncen og er videreledt til denne side.

Alle Google AdWords-kunder får deres egen cookie. Disse cookies kan ikke følges på tværs af websites for AdWords-kunder. De indhentede informationer ved hjælp af Conversion-cookies bruges til at udarbejde Conversion-statistikker til AdWords-kunder, der har valgt at bruge Conversion-Tracking. Kunderne får viden om det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet videreledt til en side, der er forsynet med et Conversion-Tracking-tag. De modtager dog ikke informationer, med hvilke man kan identificere brugeren personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i Tracking, kan du gøre indsigelse mod denne anvendelse, ved at du nemt deaktiverer cookien for Conversion-Tracking under brugerindstillingerne i din internetbrowser. Du vil således ikke blive optaget i statistikkerne for Conversion-Tracking.

Lagringen af “Conversion-Cookies” finder sted på grundlag af Art. 6 Afsn. 1 pkt. f i GDPR. Den ansvarlige for websitet har en berettiget interesse i analysen af brugeradfærden, for både at optimere sit webtilbud og sin annoncering.

Du finder yderligere informationer om Google AdWords og Google Conversion-Tracking i Googles databeskyttelsesbestemmelser: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=da.

Du kan indstille din browser således at du informeres om indsættelsen af cookies og kun tillader cookies i enkelttilfælde, udelukker accepten af cookies i bestemte tilfælde eller generelt samt aktiverer en automatisk sletning af cookies når du lukker browseren. Ved en deaktivering af cookies kan funktionaliteten på dette website være begrænset.

6. Nyhedsbrev

Data i forbindelse med nyhedsbrev

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på websitet, skal vi bruge en e-mailadresse fra dig samt informationer, som gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse og er indforstået med modtagelsen af nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke hhv. indsamles kun på frivillig basis. Vi anvender udelukkende disse data til forsendelse af det anmodede nyhedsbrev og videregiver dem ikke til tredjepart.

Behandlingen af de data, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, finder udelukkende sted på grundlag af dit samtykke (Art. 6 Afsn. 1 pkt. a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde det afgivne samtykke til lagring af data, e-mailadressen samt brugen af disse til forsendelse af nyhedsbrevet, for eksempel via "Slette"-linket i nyhedsbrevet. Retmæssigheden af de databehandlingsprocesser, der allerede har fundet sted, forbliver uberørt af dette.

De data, du har oplyst i forhold til modtagelsen af nyhedsbrevet fra os, gemmes af os indtil din framelding af nyhedsbrevet og slettes efter afbestilling af nyhedsbrevet. Data, der gemmes hos os til andre formål (f.eks. e-mailadresse til medlemsområdet) forbliver uberørt af dette.

Rapidmail

Dette website bruger Rapidmail til forsendelse af nyhedsbreve. Udbyderen er rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland.

Rapidmail er en tjeneste, men hvilken man blandt andet kan organisere og analysere forsendelsen af nyhedsbreve. De data, du har indtastet for at modtage nyhedsbrevet, gemmes på servere hos Rapidmail i Tyskland.

Hvis du ikke ønsker en analyse via Rapidmail, skal du afbestille nyhedsbrevet. Til dette formål stiller vi et tilhørende link til rådighed i hvert nyhedsbrev. Desuden kan du også afbestille nyhedsbrevet direkte på websitet.

Dataanalyse via Rapidmail

Til formål for analysen indeholder de e-mails, der fremsendes med Rapidmail, en såkaldt “Tracking-pixel”, der forbindes med serverne hos Rapidmail, når e-mailen åbnes. På denne måde kan man konstatere, om en besked med et nyhedsbrev er åbnet.

Desuden kan vi ved hjælp af Rapidmail undersøge, om der er klikket på links i en besked med et nyhedsbrev, og i givet fald hvilke. Ved alle links i e-mailen drejer det sig om såkaldte Tracking-links, som kan bruges til at tælle dine klik.

Du kan få mere at vide om analysefunktionerne i Rapidmail på det følgende link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Retsligt grundlag

Databehandlingen finder sted på grundlag af dit samtykke (Art. 6 Afsn. 1 pkt. a i GDPR). Du kan til enhver tid fortryde dit samtykke. Retmæssigheden af de databehandlingsprocesser, der allerede har fundet sted, forbliver uberørt af dette.

Lagringsvarighed

De data, du har oplyst i forhold til modtagelsen af nyhedsbrevet fra os, gemmes af os indtil din framelding af nyhedsbrevet og slettes efter afbestilling af nyhedsbrevet, både fra vores servere og fra serverne hos Rapidmail. Data, der gemmes hos os til andre formål (f.eks. e-mailadresse til medlemsområdet) forbliver uberørt af dette.

Du kan få mere at vide i henvisningerne til datasikkerhed fra Rapidmail på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Indgåelse af en aftale om behandling af ordredata

Vi har indgået en aftale med Rapidmail, hvor vi forpligter Rapidmail til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjepart. Denne aftale kan ses via det følgende link: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

7. Plugins og værktøjer

YouTube

Vores website bruger plugins fra siden YouTube, der drives af Google. Den ansvarlige for siden er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøger en af vores sider, der er udstyret med et Google-plugin, oprettes en forbindelse til serverne hos YouTube. Derved meddeles det til YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt.

Når du er logget ind på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at tildele din surfing-adfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Brugen af YouTube finder sted med interessen for en tiltalende præsentation af vores online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i henhold til Art. 6 Afsn. 1 pkt. f i GDPR.

Du finder yderligere informationer om håndteringen af brugerdata i YouTubes databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de.